Kira bedelini zamanında ya da hiç ödemeyen kiracınıza karşı 3 farklı tahliye seçeneğini değerlendirilebilirsiniz➡️

1️⃣Kiracınız 1 yıl içinde en az 2 aya ilişkin kira bedelini ödemediyse ve mal sahibi olarak her ay için kiracınıza ayrı yazılı (noterden) ihtar gönderdiyseniz, kira sözleşmesinin sonunda (1 yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde o kira yılının sonunda) tahliye davası açabilirsiniz.

2️⃣Mal sahibi olarak yazılı (noterden) ihtar göndererek kiracınızın ödenmeyen kira bedelini 30 gün içinde ödemesini talep edebilirsiniz. Kiracınız ödemeyi 30 gün içinde yapmazsa derhal tahliye davası açabilirsiniz.

3️⃣Kiracınızın kira borcunu ödememesi hâlinde doğrudan tahliye talepli icra takibi başlatabilirsiniz. Kiracınız kira bedelini icra dairesine 30 gün içinde ödemezse tahliyesi sağlanabilir.